Няколко думи от ръководителя на екипа.

 

 

Много често са ни питали защо правим по този начин нещата, защо просто не копираме готова зарядна станция, а инвестираме времето си в незнайни експерименти и многогодишни изследвания. Тези въпроси ни задаваха наши познати една година след като обявихме, че сме оформили екип и правим зарядна станция. След още една година все още никой не повярва, че екипът ще може да разработи и изработи зарядна станция за бърз заряд. А ние все още не правехме зарядна станция. Ние създавахме основата на инженеринга…
Процесът на създаване на изцяло ново изделие, когато няма разработени методики за проектирането му, изисква множество изследвания, за да бъде създадена основата на познатия инженеринг – методики, наръчници, специализиран софтуер за проектиране на тези изделия, тест машини и много още неща, които изискват огромни усилия и сериозни финансови средства. Нашият екип успя за 5 години да постигне тази поставена от нас самите цел и сега ни предстои да довършим започнатото и да предложим на пазара не само новото изделие, но и необходимия инструмент за инженеринга, за да може да се проектират качествено и бързо новите зарядни станции за бърз заряд на електромобили.
Направихме го не само за нас. Направихме го, за да могат да проектират и други екипи.
А тук предлагаме няколко картини от дългия процес …

Идея – симулация, идея – симулация

и така до получаване на резултата

measurament-data-2
pcb-2

Понякога желаният резултат изглеждаше и така!

AC-3d-modelПоследва 3D моделът и …..

И отново симулации и анализи

След тях идват и първите резултати …….   И започва оптимизиране

И оптимизиране

И след месеци оптимизиране

Първи експериментален модел

И първите 500 тестови заряда

Готовност за пазара, след преминали тестове и протоколи от лаборатории

 

Финалът предстои.

 

Предстои изготвянето и представянето на наръчника за проектиране на зарядни станции за бърз заряд на електромобили.

 

… на екипа предстои да създава нови и нови модели …..